Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii


Asynklityzm (nieosiowe wstawianie się główki płodu) może być spowodowane :

– utrudnionym wstawianiem jako rezultat dysproporcji miednicy do wielkości płodu;

-zwiększonym ciśnieniem po jednej stronie sklepienia czaszki prowadząc do potencjalnej dysfunkcji;

Po stronie zwiększonego ciśnienia kość ciemieniowa może zostać uszkodzona z współtowarzyszącą dysfunkcją połączenia szyjno-głowowego. Ciśnienie to może spowodować dysfunkcje wewnątrzkostne tożstronnej kości skroniowej i stawu skroniowo-żuchwowego.

W minioną sobotę 3 września w Poznaniu zakończyło się trzydniowe szkolenie „Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii”. Podczas autorskiego kursu oprócz ww. zagadnienia asynklityzmu dr Jarosław Ciechomski przedstawił naszym kursantom niezwykle skuteczne sposoby leczenia dysfunkcji funkcjonalnych u niemowląt i małych dzieci. Celem szkolenia było nauczenie precyzyjnej diagnostyki manualnej oraz przedstawienie strategii leczenia  występujących u małych dzieci. W czasie kursu zaprezentowano badania neurologiczne i ortopedyczne dostosowane do potrzeb diagnostyki funkcjonalnej niemowląt i małych dzieci. Techniki

manualne objęły techniki: powięziowe (bezpośrednie i pośrednie), funkcjonalne, Hoovera, czaszkowe i leczenie szwów oraz opracowane przez autora powięziowe techniki trzewne i limfatyczne. W trakcie szkolenia omówiono najpopularniejsze dysfunkcje spotykane w gabinecie, takie jak asymetrie, plagiocefalia, brachycefalia, zaburzenia ssania i połykania, zablokowanie kanałów łzowych, refluks, kolki, zaparcia, wady stóp, kolan i bioder. W części praktycznej uczestnicy zgłębili sposoby leczenia omawianych zaburzeń, dostosowane do potrzeb i specyfiki niemowląt i małych dzieci, a pokaz leczenia był częściowo zademonstrowany na małym dziecku.

Terminy kolejnych szkoleń z Pediatrii www.klinikaosteopatii.com/kalendarz-2/:

– 20-22.10.2022 Sosnowiec – Pediatria 3

– 1.2023 Poznań – Pediatria 3