Za nami kurs Diagnostyka neurologiczna


„Cieszę się, że podczas kursu było dużo elementów praktycznych, które na pewno przydadzą mi się do pracy w gabinecie” – powiedział jeden z uczestników. Daniela z Poznania, który na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta namówił kolega.

W miniony weekend w Poznaniu odbyło się szkolenie „Diagnostyka neurologiczna”. W trakcie kursu Rafał Bochyński D.O. przestawił kompleksowe podejście do diagnozowania i różnicowania zaburzeń układu nerwowego. W sposób systematyczny przestawił teorię i praktykę jak przeprowadzić badanie neurologiczne, ustalić topografię uszkodzenia, podjąć decyzje terapeutyczne oraz ocenić efektywność zastosowanego leczenia.

Podczas szkolenia nasi kursanci otrzymali informację się na temat:

– anatomii palpacyjnej nerwów obwodowych, nerwów czaszkowych, splotów ze szczegółowym omówieniem miejsc kompresji oraz testów klinicznych,

– elementów badania naczyniowego oraz endokrynologicznego,

– pełnych badań neurologicznych z omówieniem neuroanatomii rdzenia kręgowego i mózgowia,
– przypadków klinicznych oraz charakterystyki najczęściej występujących zespołów chorobowych z zakresu neurologii.

Inna nasza kursantka, Patrycja z Bolesławca powiedziała nam po pierwszym dniu szkolenia – „Bardzo mi się podoba na kursie. Fajnie, że w trakcie powtarzamy kilka razy wiadomości przez co materiał jest bardziej zrozumiały”.  Do udziału w szkoleniu namówili ją znajomi i jak dodała jest bardzo zadowolona z przyjazdu.

Tych, których przeoczyli zapisy zapraszamy na nasze kolejne szkolenia.