Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.

Dodatkowo, jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego, poruszana jest też kwestia autoterapii pacjentów. Zgłoś się już dziś.

Cena szkolenia: 1100 zł netto (1353 zł brutto).


Prowadzący

Jarosław Ciechomskidr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Zgłoś się

Ramowy plan zajęć

Łączny czas szkolenia obejmuje 120 godzin bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych (blisko 90% zajęć stanowią zajęcia praktyczne). Szkolenie odbywa się w systemie sześciu 2-dniowych spotkań.

1. Techniki Energizacji Mięśni część 1
 • Podstawy teoretyczne rozwoju dysfunkcji tkanek miękkich.
 • Badanie funkcjonalne mięśni długich tułowia i kończyn.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie TEM (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny, skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne).
 • Podstawy leczenia punktów spustowych.
2. Techniki Energizacji Mięśni część 2
 • Zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego.
3. Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release)
 • Podstawy teoretyczne zaburzeń powięziowych i ich rola w dysfunkcji narządu ruchu.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie mięśniowo – powięziowego rozluźniania.
4. Technika Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
 • Podstawy teoretyczne zastosowania aktywnego rozluźniania kompleksu mięśniowo – powięziowego.
 • Praktyczne zastosowanie metody w leczeniu dysfunkcji tkanek miękkich.
5. Dysbalans mięśniowo-powięziowy
 • Analiza postawy pacjenta i wynikające z niej implikacje kliniczne.
 • Badanie funkcjonalne równowagi mięśniowej.
 • Propozycje zastosowania technik tkanek miękkich w oparciu o analizę dysbalansu mięśniowo-powięziowego.
6. Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
 • Podstawy teoretyczne rozwoju zaburzeń w narządzie ruchu w wyniku aktywności punktów spustowych.
 • Inne metody leczenia punktów spustowych (positional release, kompresja ischemiczna, głęboki masaż i inne).

Zgłoś się

Klinika Osteopatii i Rehabilitacji realizuje kurs Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich samodzielnie w Poznaniu, zaś w innych miastach z wybranymi partnerami. Kiedy wypełnisz formularz konkretnego miasta, Twoje zgłoszenie trafi do nas oraz do wybranego partnera obsługującego szkolenie.

Kraków

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – szkolenietkanki@gmail.com
Telefon – 669 773 133

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

Lublin

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – kursy@ireha.pl
Telefon – 508 07 11 77

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

Poznań

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – szkolenia@klinikaosteopatii.com
Telefon – 600 323 502

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

Sosnowiec

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – formularz www
Telefon – 512 085 025

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

Warszawa

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – tkankiwarszawa@gmail.com
Telefon – 790 326 333

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych