Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.

Dodatkowo, jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego, poruszana jest też kwestia autoterapii pacjentów. Zgłoś się już dziś.

Od stycznia 2020 cena kursu to 1350 zł.


Prowadzący

Jarosław Ciechomskidr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Zgłoś się

Ramowy plan zajęć

Łączny czas szkolenia obejmuje 120 godzin bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych (blisko 90% zajęć stanowią zajęcia praktyczne). Szkolenie odbywa się w systemie sześciu 2-dniowych spotkań.

1. Techniki Energizacji Mięśni część 1
 • Podstawy teoretyczne rozwoju dysfunkcji tkanek miękkich.
 • Badanie funkcjonalne mięśni długich tułowia i kończyn.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie TEM (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny, skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne).
 • Podstawy leczenia punktów spustowych.
2. Techniki Energizacji Mięśni część 2
 • Zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego.
3. Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release)
 • Podstawy teoretyczne zaburzeń powięziowych i ich rola w dysfunkcji narządu ruchu.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie mięśniowo – powięziowego rozluźniania.
4. Technika Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
 • Podstawy teoretyczne zastosowania aktywnego rozluźniania kompleksu mięśniowo – powięziowego.
 • Praktyczne zastosowanie metody w leczeniu dysfunkcji tkanek miękkich.
5. Dysbalans mięśniowo-powięziowy
 • Analiza postawy pacjenta i wynikające z niej implikacje kliniczne.
 • Badanie funkcjonalne równowagi mięśniowej.
 • Propozycje zastosowania technik tkanek miękkich w oparciu o analizę dysbalansu mięśniowo-powięziowego.
6. Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
 • Podstawy teoretyczne rozwoju zaburzeń w narządzie ruchu w wyniku aktywności punktów spustowych.
 • Inne metody leczenia punktów spustowych (positional release, kompresja ischemiczna, głęboki masaż i inne).

Zgłoś się

Klinika Osteopatii i Rehabilitacji realizuje kurs Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich samodzielnie w Poznaniu, zaś w innych miastach z wybranymi partnerami. Kiedy wypełnisz formularz konkretnego miasta, Twoje zgłoszenie trafi do nas oraz do wybranego partnera obsługującego szkolenie.

Kraków

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – szkolenietkanki@gmail.com
Telefon – 669 773 133

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


Lublin

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – kursy@ireha.pl
Telefon – 508 07 11 77

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


Poznań

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – szkolenia@klinikaosteopatii.com
Telefon – 600 323 502

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


Sosnowiec

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – formularz www
Telefon – 512 085 025

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


Warszawa

Kontakt w sprawie kursu:
E-mail – tkankiwarszawa@gmail.com
Telefon – 790 326 333

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Moduł
123456

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych