Wolne miejsca na październikowe szkolenia z tkanek miękkich!

Wolne miejsca na wrześniowe szkolenia z zakresu diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich!


Wciąż mamy wolne miejsca na wrześniowe szkolenia z zakresu diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – część 1 i część 4.

Kurs w Poznaniu może być finansowany z EFS i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych, w związku z czym uczestnicy z całej Polski mogą starać się o środki na jego pokrycie. Zapraszamy do zapisów!

Informacje dotyczące szkolenia: http://klinikaosteopatii.com/wspolczesne-metody-diagnostyki-i-leczenia-tkanek-miekkich/