Neurolimfatyczne leczenie dysfunkcji narządu ruchu


Celem szkolenia jest zaznajomienie kursantów z rolą układu limfatycznego w etiopatologii dysfunkcji narządu ruchu, narządów wewnętrznych i AUN oraz oczywiście obrzęków limfatycznych. Szkolenie pokazuje również, jakę rolę pełni system powięziowy w tworzeniu zaburzeń w układzie limfatycznym. W części prezentowane są różne strategie leczenia zaburzeń w tym układzie, oparte o szeroki wachlarz technik powięziowych.


Program zajęć:

Część teoretyczna

 • Anatomia układu limfatycznego i rola powięzi w etiopatologii dysfunkcji limfatycznych
 • Fizjologia układu limfatycznego oraz rola AUN w koordynacji funkcji układu limfatycznego
 • Najczęściej występujące patologie układu limfatycznego
 • Czerwone flagi w zaburzeniach układu limfatycznego


Część praktyczna

 • Badanie układu limfatycznego: węzły limfatyczne, nasłuch powięziowy nad naczyniami limfatycznymi
 • Nauka czucia rytmu limfatycznego i wykorzystanie go w praktyce klinicznej
 • System przepon poprzecznych w ciele i ich rola w zaburzeniach przepływu limfy – terapia powięziowa
 • Techniki pompowania limfatycznego
 • Techniki rozluźniania powięzi wykorzystując rytm limfatyczny
 • Techniki pozycyjnego rozluźniania dla układu limfatycznego
 • Techniki powięziowo-limfatyczne dla narządów wewnętrznych
 • Techniki pozycyjnego rozluźniania dla zaburzeń limfatycznych pni głębokich i narządów wewnętrznych
 • Prezentacja kliniczna pacjenta z zaburzeniami w układzie limfatycznym
 • Strategie leczenia różnych zaburzeń powięziowych z wykorzystaniem terapii układu limfatycznego

Prowadzący: dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O.,
Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych