Kompleksowe podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła


Szkolenie przedstawia kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia okolicy głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego. Część teoretyczna koncentruje się na elementach neuroanatomicznych i zależnościach powięziowych, szczególnie podkreślając istotną rolę autonomicznego układu nerwowego dla funkcjonowania tego regionu.
Część praktyczna w systematyczny sposób prowadzi przez badanie ortopedyczne, neurologiczne i manualne tej okolicy, prezentuje zestaw skutecznych technik powięziowych i podpowiada, co wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych, jakie strategie wybrać do pracy w zależności od wyników badania oraz jak ocenić skuteczność zastosowanego leczenia.

Program szkolenia:

Część teoretyczna

 • Anatomia czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego, szyi
 • Unerwienie czaszki, opony twardej, SSŻ
 • Wpływ powięzi czaszki i szyi na staw SSŻ
 • Wpływ mięśni głowy i szyi oraz reszty ciała na SSŻ
 • Wpływ autonomicznego układu nerwowego na SSŻ
 • Typy reakcji AUN na stres – konsekwencje kliniczne
 • Wpływ narządów szyi na SSŻ i głowę

Część praktyczna

 • Badanie czaszki – szwy, powięzi, linie napięcia, uszkodzenia wewnątrzkostne, opony
 • Techniki uwalniania szwów – V spread, Fascial Release
 • Techniki rozluźniania czaszki – molding, „8”, Fascial Release
 • Uwalnianie membran czaszki (sierp mózgu, namiot mózgu, opona twarda)
 • Badanie SSŻ – ortopedyczno-neurologiczne, manualne.
 • Badanie nerwów czaszkowych, badanie neurologiczne ucha.
 • Uwalnianie nerwu V (techniki wewnątrz ustne i zewnętrzne), VII, X, (technika na otwór szyjny, nerw krtaniowy wsteczny, strefa podprzeponowa) XII (technika bezpośrednia i pośrednia przez pracę języka), n. przeponowego.
 • Uwalnianie zwojów głowy (rzęskowy, skrzydłowo-podniebienny, podżuchwowy, uszny)
 • Uwalnianie zwojów szyi – gwiaździsty, szyjny środkowy i górny)
 • Uwalnianie przełyku na poziomie szyi, klatki, połączenia żołądkowo-przełykowego
 • Rozluźnianie mm. skrzydłowych bocznych, przyśrodkowych, skroniowych, żwaczy.

Prowadzący: dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O.,
Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych