Kompleksowe podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła


Praca na stawie i holistyczne podejście pozwoli połączyć mi nabyte umiejętności z wiedzą stomatologiczną i moim doświadczeniem zdobyty przez wiele lat pracy. Kurs pozwolił mi poszerzyć wiedzę dzięki czemu będę mógł pokierować pacjentem i zarządzać leczeniem. Oczywiście polecam kurs wszystkim, którzy jeszcze w nim nie uczestniczyli – powiedział Jacek (Stomatolog z Sulechowa), który o naszym kursie dowiedział się od kolegi, z którym współpracuje w gabinecie, a który wcześniej brał w nim udział.

W sobotę 24 września zakończyło się w Poznaniu dwudniowe szkolenie „Kompleksowe podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła”.

Dysfunkcje stawu skroniowego żuchwowego są bardzo częstym zaburzeniem najczęściej dotykającym osób w wieku 20-40 lat. 33% populacji ma przynajmniej jeden epizod objawów ze strony SSŻ, a 3,6 – 7% populacji cierpi na dolegliwości z tym związane wymagając leczenia. Objawy są znacząco skorelowane ze wzrostem czynników psychospołecznych jak zamartwianie, stres, irytacja, frustracja czy depresja.

W trakcie dwudniowego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi dr Ciechomski poruszył ważne tematy dla osób:

  • pracujących z pacjentami bólowymi w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła;
  • współpracujących z lekarzami stomatologami,  protetykami i potrzebującymi skutecznego warsztatu terapeutycznego do normalizacji napięć w obrębie twarzoczaszki;
  • prowadzących pacjentów we współpracy z ortodontami przed i po założeniu aparatu ortodontycznego;
  • interesujących się jak poradzić sobie z dysfunkcjami tkanek miękkich w okolicy głowy, gardła oraz stawów skroniowo-żuchwowych;
  • chcących nauczyć się anatomii palpacyjnej obszarów poddanych terapii;
  • czujących potrzebę rozszerzenia warsztatu terapeutycznego o sprawdzone klinicznie precyzyjne techniki uwalniające napięcia w okolicy czaszki i gardła.

Istnieją dowody potwierdzające korelację czynników psychologicznych z objawami dysfunkcji SSŻ. W rzeczywistości badania OPPERA wykazały, że mięśniowo-powięziowe dysfunkcje SSŻ są skomplikowanym zaburzenie zawierającym model biopsychospołeczny choroby. Podczas kliku badań zaobserwowano współtowarzyszenie objawów dysfunkcji mięśniowo-powięziowej SSŻ z lękami, depresją, stresem czy somatyzacją.

Tych, którym nie udało się wziąć udział w naszym kursie zapraszamy na kolejne. Informacje o wszystkich naszych szkoleniach znajdziecie na stronie http://klinikaosteopatii.com/kalendarz-2/