Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii i osteopatii

Szkolenie przedstawia charakterystykę najważniejszych zespołów chorobowych, kompletne badanie neurologiczne wraz z diagnostyką różnicową najczęściej spotykanych objawów w codziennej praktyce fizjoterapeuty. Kurs uczy w sposób systematyczny jak poprowadzić diagnostykę u pacjentów z objawami neurologicznymi, ustalić topografię uszkodzenia, możliwą jego przyczynę, aby w razie konieczności odesłać pacjenta do lekarza specjalisty. Poprzez badanie możemy ustalić, które struktury układu nerwowego są uszkodzone np. droga piramidowa, móżdżek, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz ocenić efekty prowadzonej terapii. Zrozumienie fizjologii oraz patologii układu nerwowego, jako nadrzędnego systemu w ludzkim ciele zwiększa możliwości terapeutyczne oraz bezpieczeństwo przyjmowanych pacjentów.

Szkolenie uczy kompleksowego podejścia do diagnozowania, planowania terapii oraz oceny efektów prowadzonej terapii u pacjentów z objawami uszkodzenia układu nerwowego, nie obejmuje natomiast technik w leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Zgłoś się już dziś.

Cena szkolenia: 1200 zł brutto


Prowadzący

_MG_9310mgr Rafał Bochyński D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine.

Moim priorytetem stanowiącym niezbędny element skutecznego leczenia jest nieustanne zgłębianie wiedzy z różnych dziedzin medycyny, pozwala mi to precyzyjnie diagnozować pacjentów z zaburzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi oraz neurologicznymi. Swoje doświadczenie oraz wiedzę zdobywam na licznych szkoleniach osteopatycznych oraz w codziennej praktyce klinicznej.

Zgłoś się

Ramowy plan zajęć

Łączny czas szkolenia obejmuje 26 godzin dydaktycznych bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych.

1. Badanie neurologiczne
 1. Wywiad
 2. Badanie:
 • Czucia
 • Motoryki
   •    Siła mięśniowa
   •    Odruchy
   •    Koordynacja
 • Objawów dodatkowych
 • Nerwów czaszkowych
2. Objawy kliniczne w zależności od miejsca uszkodzenia (anatomia, fizjologia, patologia)
 1. Mózgowie:
  • Droga piramidowa
  • Droga pozapiramidowa
  • Móżdżek
  • Opony mózgowo – rdzeniowe
 2. Rdzeń kręgowy:
  • Zespół Browna-Sequarda
  • Stwardnienie zanikowe boczne
  • Nowotwory O.U.N.
  • Mielopatia szyjna
  • Stwardnienie rozsiane
 3. Obwodowy układ nerwowy:
  • Zespół korzeniowy
  • Uszkodzenie splotu i nerwów obwodowych
 4. Polineuropatie
3. Analiza przypadków klinicznych
4. Anatomia palpacyjna wybranych nerwów obwodowych

Zgłoś się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Firma

  Ulica

  Kod

  Miasto

  NIP

  Kwalifikacje

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych