Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii i osteopatii

Szkolenie przedstawia kompleksowe podejście do diagnozowania i różnicowania zaburzeń układu nerwowego oraz wyjaśnia zależności neuroanatomiczne i fizjologiczne.
Kurs w sposób systematyczny uczy, jak przeprowadzić badanie neurologiczne, ustalić topografię uszkodzenia, podjąć decyzje terapeutyczne oraz ocenić efektywność zastosowanego leczenia. Program szkolenia obejmuje:
– anatomię palpacyjną nerwów obwodowych, nerwów czaszkowych oraz splotów ze szczegółowym omówieniem miejsc kompresji oraz testów klinicznych.
– elementy badania naczyniowego oraz endokrynologicznego
– pełne badanie neurologiczne z omówieniem neuroanatomii rdzenia kręgowego i mózgowia
– przypadki kliniczne
– charakterystykę najczęściej występujących zespołów chorobowych z zakresu neurologii.
Zrozumienie fizjologii oraz patologii układu nerwowego, jako nadrzędnego systemu w ludzkim ciele zwiększa możliwości terapeutyczne oraz bezpieczeństwo pracy.
Szkolenie nie obejmuje technik w leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.
Zgłoś się już dziś.

Cena szkolenia: 2000 zł brutto


Prowadzący

_MG_9310mgr Rafał Bochyński D.O.

Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine.

Moim priorytetem stanowiącym niezbędny element skutecznego leczenia jest nieustanne zgłębianie wiedzy z różnych dziedzin medycyny, pozwala mi to precyzyjnie diagnozować pacjentów z zaburzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi oraz neurologicznymi. Swoje doświadczenie oraz wiedzę zdobywam na licznych szkoleniach osteopatycznych oraz w codziennej praktyce klinicznej.

Zgłoś się

Ramowy plan zajęć

Łączny czas szkolenia obejmuje 26 godzin dydaktycznych bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych.

1. Badanie neurologiczne
 1. Wywiad
 2. Badanie:
 • Czucia
 • Motoryki
   •    Siła mięśniowa
   •    Odruchy
   •    Koordynacja
 • Objawów dodatkowych
 • Nerwów czaszkowych
2. Objawy kliniczne w zależności od miejsca uszkodzenia (anatomia, fizjologia, patologia)
 1. Mózgowie:
  • Droga piramidowa
  • Droga pozapiramidowa
  • Móżdżek
  • Opony mózgowo – rdzeniowe
 2. Rdzeń kręgowy:
  • Zespół Browna-Sequarda
  • Stwardnienie zanikowe boczne
  • Nowotwory O.U.N.
  • Mielopatia szyjna
  • Stwardnienie rozsiane
 3. Obwodowy układ nerwowy:
  • Zespół korzeniowy
  • Uszkodzenie splotu i nerwów obwodowych
 4. Polineuropatie
3. Analiza przypadków klinicznych
4. Anatomia palpacyjna wybranych nerwów obwodowych

Zgłoś się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Firma

  Ulica

  Kod

  Miasto

  NIP

  Kwalifikacje

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych