Autonomiczny układ nerwowy – nowe podejście do leczenia


W dniach 29-31 lipca w Poznaniu zapraszamy na szkolenie „Autonomiczny układ nerwowy – nowe podejście do leczenia”.

Celem kursu jest przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń, dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz jego wpływu na praktykę kliniczną terapii manualnej. Podczas trzydniowego szkolenia (w sumie 30 godz. dydaktycznych) dr Jarosław Ciechomski poruszy tematykę dotyczącą zaburzeń wpływających na psychosomatykę, dysfunkcje organów, zwojów i splotów nerwowych. To wszystko z podziałem na poziom zaburzenia. W części praktycznej przedstawione będą strategie leczenia dysfunkcji AUN na poziomie pierwszo, drugo i trzecio rzędowym.

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Anatomia autonomicznego układu nerwowego
 2. Budowa nerwu błędnego i pozostałych nerwów czaszkowych oraz nerwu przeponowego powiązanych z dysfunkcja AUN
 3. Zaburzenia ergo i trofotopowe 
 4. Stres i trauma emocjonalna oraz zaburzenia AUN
 5. Objawy kliniczne zależne od poziomu zaburzenia AUN

Praktyka:

 1. Leczenie zaburzeń pierwszo-rzędowych
 2. Równoważenie zaburzeń ergotrofowych i trofotropowych
 3. Leczenie zaburzeń drugorzędowych na poziomie kręgosłupa
 4. Zaburzenia trzeciorzędowe na poziomie żeber, zwojów głowy i szyi układu współczulnego i przywspółczulnego.
 5. Leczenie splotów i zwojów trzewnych
 6. Leczenie nerwu przeponowego
 7. Kliniczne różnicowanie zaburzeń i pokaz praktyczny leczenia pacjenta

Cena: 2500 zł

Zapraszamy!