Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie


Szkolenie „Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie”. Celem kursu poprowadzonego przez dr Jarosława Ciechomskiego D.O. jest przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń i dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz ich wpływu na praktykę kliniczną terapeuty manualnego. W czasie kursu dr. Ciechomski omawia zaburzenia wpływające na psychosomatykę, dysfunkcje narządów, zwojów, splotów nerwowych zależnie od poziomu występowania.

W części praktycznej wyjaśnia następujące zagadnienia:

 • Strategie leczenia dysfunkcji AUN na poziomie pierwszo-, drugo- i trzecio rzędowym.
 • Nowe spojrzenie na anatomię i fizjologię AUN.
 • Rola nerwu błędnego i przeponowego, nerwy trzewne.
 • Wybrane teorie tłumaczące zaburzenie AUN.
 • Zaburzenia psychosomatyczne – rola AUN w etiopatologii.
 • Jak rozpoznać traumę w ciele pacjenta.
 • Podział zaburzeń w układzie AUN w zależności od funkcji układu nerwowego.
 • Badanie zaburzeń w AUN – jak wyciągać wnioski kliniczne.
 • Leczenie zaburzeń pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych AUN.
 • Leczenie splotów trzewnych.
 • Leczenie zaburzeń splotów i zwojów w połączeniu z mózgiem.
 • Leczenie innych rejonów ciała w połączeniu z mózgiem.
 • Kliniczna prezentacja leczenia pacjenta z zaburzeniami AUN.

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych

Zgłoś się

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Firma

  Ulica

  Kod

  Miasto

  NIP

  Kwalifikacje

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych