Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie


W dniach 24-26 lutego w Poznaniu odbędzie się 30-godzinne szkolenie „Autonomiczny układ nerwowy”. Celem kursu jest przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń, dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz jego wpływu na praktykę kliniczną terapii manualnej. Podczas trzydniowego szkolenia dr Jarosław Ciechomski poruszy tematykę dotyczącą zaburzeń wpływających na psychosomatykę, dysfunkcje organów, zwojów i splotów nerwowych. To wszystko z podziałem na poziom zaburzenia. W części praktycznej przedstawione będą strategie leczenia dysfunkcji AUN na poziomie pierwszo, drugo i trzecio rzędowym.

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Anatomia autonomicznego układu nerwowego
 2. Budowa nerwu błędnego i pozostałych nerwów czaszkowych oraz nerwu przeponowego powiązanych z dysfunkcja AUN
 3. Zaburzenia ergo i trofotopowe 
 4. Stres i trauma emocjonalna oraz zaburzenia AUN
 5. Objawy kliniczne zależne od poziomu zaburzenia AUN

Praktyka:

 1. Leczenie zaburzeń pierwszo-rzędowych
 2. Równoważenie zaburzeń ergotrofowych i trofotropowych
 3. Leczenie zaburzeń drugorzędowych na poziomie kręgosłupa
 4. Zaburzenia trzeciorzędowe na poziomie żeber, zwojów głowy i szyi układu współczulnego i przywspółczulnego.
 5. Leczenie splotów i zwojów trzewnych
 6. Leczenie nerwu przeponowego
 7. Kliniczne różnicowanie zaburzeń i pokaz praktyczny leczenia pacjenta

Zapisy na stronie http://klinikaosteopatii.com/kalendarz-2/