Autonomiczny układ nerwowy


Jak rozpoznać wstrząs, traumę emocjonalną w ciele? Wg. dr Fulforda DO stres manifestuje się na kilka dość stałych sposobów:

– zagłębienie znajdujące się po lewej stronie mostka, blisko połączenia z wyrostkiem mieczykowatym. Może ono także sprawiać wrażenie odchylenia ku tyłowi L strony mostka mieczykowatego;

– odruch Chapmana neurastenii jest także wskaźnikiem wstrząsu. Symptomy to m.in.: męczliwość, lęk, ból głowy, palpitacja serca, wysokie ciśnienie krwi itd.

W sobotę 10 września w Poznaniu zakończył się trzydniowy kurs „Autonomiczny układ nerwowy – nowe podejście do leczenia”. Celem szkolenia poprowadzonego przez dr Jarosława Ciechomskiego D.O. było przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń i dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz ich wpływu na praktykę kliniczną terapeuty manualnego. W czasie kursu omówiono zaburzenia wpływające na psychosomatykę, dysfunkcje narządów, zwojów, splotów nerwowych zależnie od poziomu występowania. W części praktycznej nasi kursanci zapoznali się ze strategią leczenia dysfunkcji AUN na trzech poziomach rzędowych.

Zagadnienia poruszone podczas kursu:

Teoria:

 • Anatomia autonomicznego układu nerwowego.
 • Budowa nerwu błędnego i pozostałych nerwów czaszkowych oraz nerwu przeponowego powiązanych z dysfunkcją AUN.
 • Zaburzenia ergo i trofotopowe. 
 • Stres i trauma emocjonalna i zaburzenie AUN.
 • Objawy kliniczne zależne od poziomu zaburzenia AUN.

Praktyka:

 • Nowe spojrzenie na anatomię i fizjologię AUN.
 • Rola nerwu błędnego i przeponowego, nerwy trzewne.
 • Wybrane teorie tłumaczące zaburzenie AUN.
 • Zaburzenia psychosomatyczne – rola AUN w etiopatologii.
 • Jak rozpoznać traumę w ciele pacjenta.
 • Podział zaburzeń w układzie AUN w zależności od funkcji układu nerwowego.
 • Badanie zaburzeń w AUN – jak wyciągać wnioski kliniczne.
 • Leczenie zaburzeń pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych AUN.
 • Leczenie splotów trzewnych.
 • Leczenie zaburzeń splotów i zwojów w połączeniu z mózgiem.
 • Leczenie innych rejonów ciała w połączeniu z mózgiem.
 • Kliniczna prezentacja leczenia pacjenta z zaburzeniami AUN.

Już dziś zapraszamy na nasze kolejne kursy http://klinikaosteopatii.com/kalendarz-2/